Elektronikprodukter för styr & regler

Utveckling

On Control utvecklar styrenheter för industriella processer. Främst riktar vi in oss på styrenheter till brand/brandgasspjäll men vi är mycket flexibla och löser det mesta även inom andra områden.

I vårt arbete fokuserar vi på enkelhet – vi strävar efter att göra våra produkter användarvänliga. Produkterna installeras för det mesta av elektriker men driften ska sedan kunna skötas av praktiskt taget vem som helst.

Produktion

Utmärkande för oss på On Control är att vi kan producera produkter i mycket små serier. En del av tillverkningen har vi lagt ut på underleverantörer, exempelvis tillverkar BEPE Elektronik AB det mesta av elektroniken.

Vi arbetar med elektronik och mikroprocessorer istället för traditionella reläskåp. Detta gör våra produkter mer kostnadseffektiva.

Kvalitet

En viktig del i arbetet med att utveckla och konstruera elektronikprodukter är sluttestningen. Myndigheterna ställer mycket höga krav på produkter inom brandsäkerhet. För att vi ska kunna svara för hög kvalitet på våra produkter gör vi alltid sluttesten själva. När det gäller styr- och övervakningsenheterna till brand- och brandgasspjäll testkör vi produkterna i 48 timmar och testar då samtliga funktioner. Detta för att du som kund ska kunna försäkra dig om att produkterna utan undantag lever upp till våra, dina och myndigheternas kvalitetskrav.