Produkter för styrning av brandspjäll & ventilation

Systemöversikt

Topologi för SUSA

SUSA

- Fristående eller masterenhet
- 4 spjäll i 2 grupper (fristående)
- Hanterar upp till 516 spjäll (nätverk)
- 2 funktionsgrupper
- 2 detektoringångar
- 2 larmrelä (A & B)
- Fläktförregling
- Ingång för externt larm & nattdrift
- Modbus RTU

Manual | Modbus | CE-dokument

KSUB/KSUB-Light

- Fristående eller slavenhet
- 4 spjäll i 2 grupper
- 2 detektoringångar
- 2 detektorgrupper
- 2 larmrelä (A & B)
- Fläktförregling
- Ingång för externt larm alt. nattdrift
- Lightversion endast för spjäll

Manual | CE-dokument

KSUE

- Fristående eller slavenhet
- 16 spjäll i 8 grupper
- 4 detektoringångar
- 4 detektorgrupper
- 2 larmrelä (A & B)
- Fläktförregling
- Ingång för externt larm & tidur/nattdrift

Manual | CE-dokument
Adresslista för KSUE i Excelformat

KSUA

- Masterenhet
- 32 slavenheter
- 64 spjällgrupper
- 64 detektorgrupper
- 32 externa larmsignaler (KSUC)
- Fläktförregling
- Ingång för ext. larm, nattdrift & tvångsöpp.
- 8 tidkanaler (via Modbus)
- Modbus RTU (TCP som option)

Manual | CE-dokument
Modbus | ModbusTCP/IP
Adresslista för KSUA-KSUB i Excelformat
Adresslista för KSUA-KSUE i Excel format

KSUR/KSUR-light

- Fristående eller slavenhet
- 2 spjäll i 2 grupper
- 2 detektoringångar
- 2 detektorgrupper
- 2 larmrelä (A & B)
- Fläktförregling
- Ingång för externt larm alt. nattdrift
- Lightversion endast för spjäll
Manual | CE-dokument

KSUC

- Slavenhet eller fristående
- Enhet för larminsamling
- 16 larmingångar
- Indikering via LED
- 2 reläutgångarManual | CE-dokument

KBOX

- Förenklar inkoppling av ställdon
- Enkel parallellkoppling
- Ersätter nödvändig kopplingspunkt
- Uppmärkta fjäderplintar
- Förenklad felsökning vid parallellkoppling
- Testknapp för manuell manöver

Manual