Produkter för styrning av brandspjäll & ventilation

Systemöversikt

Topologi för SUSA

SUSA

- Fristående eller masterenhet
- 4 spjäll i 2 grupper (fristående)
- Hanterar upp till 516 spjäll (nätverk)
- 2 funktionsgrupper
- 2 detektoringångar
- 2 larmrelä (A & B)
- Fläktförregling
- Ingång för externt larm & nattdrift
- Modbus RTU

Manual | Modbus | CE-dokument

KSUB

- Fristående eller slavenhet
- 4 spjäll i 2 grupper
- 2 detektoringångar
- 2 detektorgrupper
- 2 larmrelä (A & B)
- Fläktförregling
- Ingång för externt larm alt. nattdrift


Manual | CE-dokument

KSUE

- Fristående eller slavenhet
- 16 spjäll i 8 grupper
- 4 detektoringångar
- 4 detektorgrupper
- 2 larmrelä (A & B)
- Fläktförregling
- Ingång för externt larm & tidur/nattdrift


Manual | CE-dokument

KSUA

- Masterenhet
- 32 slavenheter
- 64 spjällgrupper
- 64 detektorgrupper
- 32 externa larmsignaler (KSUC)
- Fläktförregling
- Ingång för ext. larm, nattdrift & tvångsöpp.
- 8 tidkanaler (via Modbus)
- Modbus RTU (TCP som option)

Manual | CE-dokument
Modbus | ModbusTCP/IP
Adresslista för KSUA med: KSUB | KSUE

KSUR

- Fristående eller slavenhet
- För reglerande själl
- 2 spjäll i 2 grupper (1 grupp i fristående drift)
- Detektoringång
- 2 larmrelä (A & B)
- Fläktförregling
- Ingång för externt larm alt. nattdrift
Manual | CE-dokument

KSUG

- Fristående eller slavenhet till KSUA
- För rökkontrollspjäll
- För rökkontrolllucka
- 2 spjäll/luckor i 2 grupper
- 2 detektoringångar
- 2 larmreläer (A & B)
- Fläktförregling
- Ingång för externt larm alt. nattdrift

Manual | CE-dokument
Ytterligare inkopplingsanvisningar:
RF-T Avantage ME VD24 | RF-T Avantage MP

KSUC

- Slavenhet eller fristående
- Enhet för larminsamling
- 16 larmingångar
- Indikering via LED
- 2 reläutgångar

Manual | CE-dokument

KBOX

- Förenklar inkoppling av ställdon
- Enkel parallellkoppling
- Ersätter nödvändig kopplingspunkt
- Uppmärkta fjäderplintar
- Förenklad felsökning vid parallellkoppling
- Testknapp för manuell manöver

Manual

AP01

- Larmpanel för publik placering
- Inbyggt akustiskt larm och lysdiod
- Knapp för att tysta larm
- Upp till 3st enheter kan kedjekopplas
- Endast för SUSA

Manual