Produkter för styrning av brandspjäll & ventilation

KSUA

KSUA är huvudenhet i det nätverksbaserade systemet bestående av en eller flera KSUB. Till KSUA ansluts ventilationsaggregat, larmar, mm.

KSUA har ingång för MODBUS som är ett standardiserat helt öppet sätt att kommunicera mellan enheter av olika fabrikat.

Läs mer | CE-dokument
Modbus | ModbusTCP/IP
Adresslista för KSUA-KSUB i Excelformat
Adresslista för KSUA-KSUE i Excel format

KSUB, KSUB Light

Kan användas helt fristående och kan då betjäna max 4 spjäll i 2 grupper. Klarar 2 brandzoner och kan motionsköra i sekvens. Har utgång för förregling av ventilationsaggregat. Klockan för motionering är fast inställd på 48 timmar.

I nätverksdrift styrs KSUB helt från KSUA men kan hantera en lokal fläkt styrd av t.ex. en yttre timer. Finns i en enklare version, KSUB light. Enbart avsedd för spjäll utan analoga rökdetektoringångar.

Läs mer | CE-dokument

KSUC

KSUC är avsedd att användas tillsammans med KSUA i ett nätverk. KSUC inhämtar larmsignaler från rökdetektorer i externa brandlarmssystem.

Dessa brandzoner kan sedan defineras i KSUA att utföra stängning av spjäll eller vad det nu vara må. 16 st brandzoner kan hanteras i KSUC.

Läs mer | CE-dokument

KSUE

KSUE är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll. KSUE kan anslutas via ett nätverk till KSUA men kan också användas helt fristående. 8 spjällingångar och 4 rökdetektorgrupper finns. Dessa kan sedan grupperas i 1 eller 4 brandzoner. Varje spjällingång och detektorgrupp är individuellt övervakningsbar. Till KSUE kan anslutas ventilationsaggregat för förregling. KSUE har också ingång för externt brandlarm och nattdrift.

Läs mer | CE-dokument
Adresslista för KSUE i Excelformat

KSUR

KSUR är ytterligare en produkt som är anpassad att användas i nätverk tillsammans med KSUA. KSUR fungerar ungefär som KSUB men är avsedd för reglerande spjäll med 0-10V styrning. Den har 2 spjällgrupper och 2 detektorgrupper.

KSUR kan användas fristående och har inbyggd klockfunktion för regelbunden test av spjällfunktionen.

Liksom KSUB finns också KSUR i en enklare version utan analoga detektoringångar och heter då KSUR light.

Läs mer | CE-dokument

SUSA

Klarar många olika driftsfall med brand/brandgasspjäll, tryckavlastningsspjäll, brandgasfläktar mm. Med nätverk kan KSUB, KSUB light och KSUE anslutas och övervakas. Har möjlighet att ansluta de klassiska expansionsenheterna SUSB-E och -E8. Max 2 brandzoner. Har realtidsklocka med batteribackup för spjällmotionering. Separat klockfunktion för automatisk test av brandgasfläkt.

Modbus RTU för extern styrning och övervakning.

Läs mer | Modbus | CE-dokument

KBOX

Kopplingsbox för att på ett enkelt sätt koppla ihop ställdonen med den 4-trådskabel som går till styr och övervakningsenheten. KBOX innehåller också en tryckomkopplare för lokal test av spjäll. Ingång finns för ev. värmedetektor. Kopplingsplintar för parallellkoppling av flera spjäll är standard.

Läs mer