Dokumentation för våra produkter

SUSA

Beskrivning: SUSA-ver 2b
Beskrivning: SUSA-ver 3
Beskrivning: SUSA-ver 3c

KSUB

Beskrivning: KSUB-ver 2 | CE-dokument: KSUB
Beskrivning: KSUB-ver 4
Beskrivning: KSUB-ver 5

KSUE

Beskrivning: KSUE-ver 1 | CE-dokument: KSUE
Beskrivning: KSUE-ver 2
Beskrivning: KSUE-ver 3

KSUA

Beskrivning: KSUA-ver 1.5 | Teknisk beskrivning: MODBUS

Beskrivning: KSUA-ver 1.7 | Teknisk beskrivning: MODBUS

Beskrivning: KSUA-ver 1.8 | Teknisk beskrivning: MODBUS | Tillägg: KSUA-TCP/IP-ver 1.0

Beskrivning: KSUA-ver 2.0 | Teknisk beskrivning: MODBUS

Beskrivning: KSUA-ver 2.4 | Teknisk beskrivning: MODBUS

Beskrivning: KSUA-ver 2.6 | Teknisk beskrivning: MODBUS

Beskrivning: KSUA-ver 2.8 | Teknisk beskrivning: MODBUS

Beskrivning: KSUA-ver 2.9| Teknisk beskrivning: MODBUS | Tillägg: KSUA-TCP/IP-ver 2.0

KBOX

Beskrivning: KBOX-ver1 | KBOX-ver3

KSUR

Beskrivning: KSUR | CE-dokument: KSUR

KSUC

Beskrivning: KSUC-ver 5

Beskrivning: KSUC-ver 1.3 | CE-dokument: KSUC

SUSB

CE-dokument: ver 1.3-framåt
CE-dokument: ver 3.0
Beskrivning: SUSB-ver 3.0
Beskrivning: SUSB-ver 2.3 till 2.5
Beskrivning: SUSB-ver 2.0
Beskrivning: SUSB-ver 1.6
Beskrivning: SUSB-ver 1.5
Beskrivning: SUSB-ver 1.4
Beskrivning: SUSB-ver 1.3

SUSB-E

Beskrivning: SUSB-E | CE-dokument: SUSB-E

SUSB-E8

Beskrivning: SUSB-E8-ver 1 | CE-dokument: E8

Beskrivning: SUSB-E8-ver 2 | CE-dokument: CE-dokument E8

KS232

Beskrivning: KS232 | CE-dokument: KS232

IS220L-2

Beskrivning: IS220L-2 | CE-dokument: IS220L-2