TUOTTEET PALOPELTIEN ja ILMANVAIHDON OHJAUKSEEN

KSUA

KSUA on pääyksikkö verkkoperustaisessa järjestelmässä, joka koostuu yhdestä tai useammasta KSUB-yksiköstä. KSUA-yksikköön liitetään ilmanvaihtokone, hälytyslaitteita, ym. KSUA:ssa on tulo MODBUS-verkkoa varten, joka on standardoitu, täysin avoin väylä erimerkkisten yksiköiden väliseen tiedonsiirtoon.

Käyttöohje | CE-asiakirja
Modbus | ModbusTCP/IP
Tuotteen KSUA-KSUB osoitelistaus Excel-muodossa
Tuotteen KSUA-KSUE osoitelistaus Excel-muodossa

KSUB, KSUB Light

Voidaan käyttää erillisyksikkönä, jolloin se voi hoitaa enintään 4 peltiä 2 ryhmässä. KSUB ohjaa 2 paloaluetta ja mahdollistaa jaksottaisen peltien liikekäytön. Siinä on lähtö ilmanvaihtokoneen lukitusta varten. Liikekäytön kello on esiasetettu 48 tuntiin.
Verkkokäytössä KSUB-yksikköä ohjataan suoraan KSUA-yksiköstä, mutta se tukee myös esim. ulkoisen ajastimen ohjaamaa paikallista puhallinta. KSUB Light on yksinkertaisempi malli. Siinä ei ole analogisia savuilmaisintuloja.

Käyttöohje | CE-asiakirja

KSUC

KSUC on tarkoitettu verkkokäyttöön yhdessä KSUA-yksikön kanssa. KSUC vastaanottaa hälytyssignaaleja ulkoisten palohälytysjärjestelmien savuilmaisimista. Nämä paloalueet voidaan sitten määritellä KSUA-yksikköön peltien sulkemista tai muuta vastaavaa varten. KSUC-yksikkö voi ohjata 16 paloaluetta.

Käyttöohje | CE-asiakirja

KSUE

KSUE on ohjaus- ja valvontayksikkö, jolla voidaan ohjata erilaisia palo- tai palokaasupeltejä. KSUE voidaan liittää verkon avulla KSUA-yksikköön, mutta sitä voidaan käyttää myös erikseen. Siinä on 8 peltituloa ja 4 savuilmaisinryhmää. Ne voidaan sitten jakaa yhteen tai neljään paloalueeseen. Kukin peltitulo ja ilmaisinryhmä on erikseen valvottavissa. KSUE-yksikköön voidaan kytkeä ilmanvaihtokone lukitusta varten. KSUE-yksikössä on myös tulot ulkoista palohälytystä ja yökäyttöä varten.

Käyttöohje | CE-asiakirja
Tuotteen KSUE osoitelistaus Excel-muodossa

KSUR

KSUR on verkkokäyttöön sopiva tuote, jota käytetään yhdessä KSUA-yksikön kanssa. KSUR toimii lähes samoin kuin KSUB, mutta se on tarkoitettu säätyville pelleille 0-10 V ohjauksella. Siinä on 2 peltiryhmää ja 2 ilmaisinryhmää.
KSUR-yksikköä voidaan käyttää erillislaitteena ja siinä on sisäänrakennettu kellotoiminto peltien säännöllistä testausta varten.
KSUB:in tavoin myös KSUR-yksiköstä on yksinkertaisempi versio ilman analogisia ilmaisintuloja nimeltään KSUR Light.

Käyttöohje | CE-asiakirja

SUSA

SUSA tukee erilaisia käyttötapoja palo- ja palokaasupeltien, paineenpoistopeltien, palokaasupuhaltimien yms. kanssa. Siihen voidaan liittää laajennusyksiköt SUSB-E ja SUSB-E8. Verkkokäytössä voidaan liittää myös älykkäät laajennusyksiköt KSUB ja KSUE. KSUB- ja KSUE-yksiköitä käytettäessä kaikki tapahtumat kirjataan lokiin aikaleimalla. Enint. 2 paloaluetta. Siinä on reaaliaikakello jaetulla ohjelmoinnilla, joka tukee erikseen peltien liikekäytön ja palokaasupuhallintestin ohjausta. Modbus RTU valvontaa varten.

Käyttöohje | Modbus | CE-asiakirja

KBOX

Kytkentärasia säätölaitteiden liittämiseen ohjaus- ja valvontayksikköön menevällä 4-johtoisella kaapelilla. KBOX-yksikössä on myös painekytkin peltien paikallista testausta varten. Siinä on tulo mahdollista lämpöilmaisinta varten. Kytkentäliittimet useiden peltien rinnakkainkytkentää varten ovat vakiona.

Käyttöohje

KSUG

KSUG is a control and monitoring unit designed to control various types of fire/smoke dampers and fans in a flexible way. The KSUG can be switched for three actuator types. RF technologies MANF VD24, VM24 and Belimo BSIA24 with BR24-F-ST.

Käyttöohje | CE-asiakirja

KSUF

KSUF is a control and monitoring unit designed to control various types of fire/smoke dampers that are fitted with actuators from Rf-technologies. The KSUF can be connected to the KSUA, or used as a completely stand-alone unit. There are eight damper inputs and four smoke detector groups.

Käyttöohje | CE-asiakirja