Ohjaus- ja säätölaitteiden elektroniikkatuotteet

Kehitystoiminta

On Control kehittää ohjauslaitteita teollisiin prosesseihin. Lähinnä keskitymme palo- ja palokaasupeltien ohjauslaitteisiin, mutta olemme hyvin joustavia ja ratkaisemme useimmat asiat myös muilta alueilta.

Työssämme keskitymme yksinkertaisuuteen – pyrimme tekemään tuotteistamme helppokäyttöisiä. Useimmiten tuotteet asennetaan sähköasentajien toimesta, mutta sen jälkeen niitä tulee pystyä käyttämään oikeastaan kuka tahansa.

Valmistus

Meille On Controlissa on ominaista, että voimme valmistaa tuotteita hyvin pienissä sarjoissa. Osan valmistuksesta olemme antaneet alihankkijoille, esimerkiksi BEPE Elektronik AB valmistaa suurimman osan elektroniikasta.

Käytämme elektroniikkaa ja mikroprosessoreita perinteisten relekaappien sijasta. Näin saamme tuotteistamme kustannustehokkaampia.

Laatu

Lopputestaus on tärkeä osa elektroniikkatuotteiden kehitys- ja suunnittelutyötä. Viranomaiset asettavat hyvin tiukkoja vaatimuksia tuotteiden paloturvallisuudelle. Varmistuaksemme tuotteidemme korkeasta laadusta teemme lopputestauksen aina itse. Palo- ja palokaasupeltien ohjaus- ja valvontalaitteiden osalta koeajamme tuotteita 48 tunnin ajan ja testaamme tällöin kaikki toiminnot. Tämän ansiosta voit asiakkaana olla varma, että tuotteet täyttävät poikkeuksetta meidän, sinun ja viranomaisten laatuvaatimukset.